I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

UULinGM: Uppsala universitets Linnémedaljen i guld   Sverige

Instiftad år: 2006 Valör: Guld
Ytterligare information:
Uppsala universitets Linnémedaljen

Medaljen, som instiftades i maj 2006, har utformats av konstnären Ernst Nordin och präglats av Sporrong. Guld- och silvermedaljerna delades ut för första gången ut på universitetets Linnéfest den 23 maj.

Medaljen i guld förlänas för ”utomordentligt framstående vetenskaplig gärning särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena men också för synnerligt befrämjande av Linnéminnet eller Uppsala universitet”. Universitetets rektor utser mottagarna efter samråd med ansvariga för de olika vetenskapsområdena och efter att ha hört konsistoriets förtroenderåd.

Medaljen i silver förlänas ”för synnerliga administrativa förtjänster i anslutning till Linnéjubileet”, och även de mottagarna utses av rektor.

I samband med Linnéfesten i Universitetshuset 23 maj 2006 delades 18 guldmedaljer och fem silvermedaljer ut av universitetets rektor Anders Hallberg.


 

Uppladdad: 2007-10-09 08:49:15, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2010-07-09 16:07:29, av: .Linné GM åtsida

Uppladdad: 2010-07-09 16:07:51, av: .Linné GM frånsida

Uppladdad: 2013-04-01 00:15:50, av: Richard Nyström.Kunglig utdelning.

Uppladdad: 2019-09-11 11:03:29, av: Richard Nyström.Jetongversion

Kommentarer:
2010-07-09 16:10:00
Linnémedaljen i guld

Åtsida: Bröstbild med huvudet vridet åt höger. CARL LINNÆUS / 1707 / 1778 / 2007

Frånsida: Orangeriet i Linnéträdgården i Uppsala avbildat efter en förlaga från 1700-talet. Däröver en linnea.

CONTEMPLATIO NATURAE CONSTANS ANIMI GAUDIUM / UNIVERSITAS REGIA UPSALIENSIS

Utgivare: Uppsala universitet
Konstnär: Nordin, Ernst
Årtal: 1707, 1778, 2007
Material: Guld
2010-07-09 16:09:54
Linnémedaljen i guld

Åtsida: Bröstbild med huvudet vridet åt höger. CARL LINNÆUS / 1707 / 1778 / 2007

Frånsida: Orangeriet i Linnéträdgården i Uppsala avbildat efter en förlaga från 1700-talet. Däröver en linnea.

CONTEMPLATIO NATURAE CONSTANS ANIMI GAUDIUM / UNIVERSITAS REGIA UPSALIENSIS

Utgivare: Uppsala universitet
Konstnär: Nordin, Ernst
Årtal: 1707, 1778, 2007
Material: Guld
2009-01-19 23:48:59
Linnémedaljen

Medaljen, som instiftades i maj 2006, har utformats av konstnären Ernst Nordin och präglats av Sporrong. Guld- och silvermedaljerna delades ut för första gången ut på universitetets Linnéfest den 23 maj.

Medaljen i guld förlänas för ”utomordentligt framstående vetenskaplig gärning särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena men också för synnerligt befrämjande av Linnéminnet eller Uppsala universitet”. Universitetets rektor utser mottagarna efter samråd med ansvariga för de olika vetenskapsområdena och efter att ha hört konsistoriets förtroenderåd.

Medaljen i silver förlänas ”för synnerliga administrativa förtjänster i anslutning till Linnéjubileet”, och även de mottagarna utses av rektor.
2007-07-18 23:57:01Jonas Arnell
Det är möjligen den nyinstiftade Linnémedaljen. Den delades ut i 18 ex. i samband med promoveringen, alla guld. Därutöver ett antal i silver.

Medaljen finns att köpa i silver och i brons, då inte bärbar.