I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FylgiaABSM: Försäkringsaktiebolaget Fylgias förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 1934 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter 33 mm. Tillverkare: C.C. Sporrong & Co., Stockholm.

Konstnär: Tore Strindberg.

Åtsidestext (två varianter):
1) "FÖR UTMÄRKT GÄRNING".
2) "FÖR TROGEN TJÄNST".

Försäkringsaktiebolaget Fylgia grundades 1881 och ingick senare i Trygg-Hansa.

Grunden för det nuvarande bolaget Trygg-Hansa är Städernas Allmänna Brandstodsbolag, bildat 1828. 1881 bildades ett antal andra mindre försäkringsbolag, bland andra: Fylgia, Liv-Viktoria, Järnvägsassuransföreningen, Allmänna Liv, Balder, Oden, Stella, Svitjod, Valkyrian och Mälaren. 1905 grundades Hansa Försäkrings AB, vilket rekonstruerades 1913. Bolaget uppgick årsskiftet 1964/65 i Städernas Allmänna Brandstodsbolag. Svenska Lifförsäkringsbolaget Trygg grundades 1899 av Adolf af Jochnick.


 

Uppladdad: 2014-11-03 23:14:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-11-03 19:40:14, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2014-11-03 19:40:27, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2014-11-03 19:40:57, av: Richard Nyström.Emaljskylt

Uppladdad: 2015-06-15 14:19:31, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-06-15 14:19:49, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-07-23 21:58:07, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-07-23 21:58:35, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-11-01 22:30:03, av: Richard Nyström.Åtsidor

Uppladdad: 2015-11-01 22:30:33, av: Richard Nyström.Frånsidor

Uppladdad: 2016-12-10 18:28:55, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong brons 50 mm

Uppladdad: 2016-12-10 18:29:31, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong brons 50 mm

Uppladdad: 2017-04-06 20:06:44, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong brons 50 mm

Uppladdad: 2017-04-06 20:07:25, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong brons 50 mm

Uppladdad: 2017-08-20 15:31:10, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong brons 50 mm

Uppladdad: 2017-08-20 15:31:44, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong brons 50 mm

Uppladdad: 2017-08-20 15:32:39, av: Richard Nyström.Etuibild/dosa - jetong brons 50 mm

Uppladdad: 2017-08-20 15:33:01, av: Richard Nyström.Etuibild/dosa - jetong brons 50 mm

Uppladdad: 2019-08-24 21:14:10, av: Richard Nyström.Silverjetong med styrelseordförande

Kommentarer: