I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

UpplJubM: Upplands Befälsutbildningsförbunds 70-års jubileumsmedalj (FBU)   Sverige

Instiftad år: 1985 Valör: Silver
Ytterligare information:
Framtagen av Per Nordenvall inför förbundets 70-årsjubileum 1985


 

Uppladdad: 2011-10-06 16:14:46, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2018-12-10 08:28:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-12-10 08:28:35, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: