I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

LSSjubGM: Lunds Studentsångförenings medalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1931 Valör: Guld
Ytterligare information:
Lunds Studentsångförening (LSS) är en manskör i Lund med dryga 50-talet sångare. Kören marknadsförs som Lunds Studentsångare och kallas ofta enbart för Studentsångarna.
Kören anses bildad den 20 november 1831 och är därmed Sveriges näst äldsta ännu aktiva manskör.

Körens fasta punkt var under 129 år Sångsalen i Akademiska Föreningen. Hösten 2010 lyckades föreningen tack vare en tidigare donation ta över frälsningsarméns gamla lokaler på Magle stora kyrkogata för att där kunna skapa ett nytt, eget hem för föreningen.


 

Uppladdad: 2012-07-13 16:07:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-07-13 16:07:50, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-13 20:16:40, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2012-07-13 20:17:21, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-07-04 16:43:24, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2016-07-04 16:43:41, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Uppladdad: 2016-07-04 16:44:00, av: Richard Nyström.Etui

Uppladdad: 2019-06-12 16:26:10, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: