I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SHIOSFt: Sveriges Hantverks- och industriorganisation förtjänsttecken i silver   Sverige

Instiftad år: 1925 Valör: Silver
Ytterligare information:
UNDER PÅGÅENDE EDITERING

Jmf Sveriges Hantverksorganisations kungliga medaljer.

Sveriges Hantverks- och industriorganisation.

Sveriges Hantverksråd är inte en fortsättning på SHIO. Hantverksrådet är en fortsättning på Mästarbrevsnämnden som var kopplad till SHSO, SHIO, SHIO-Familjeföretagen, Småföretagens riksorganisation respektive Företagarnas Riksorgansation (nuvarande Företagarna).

Sveriges Hantverks- och Småindustriorganisation (SHSO) som var organisationens namn från början av 1940-talet till början av 1960-talet. En pikant detalj är att SHSO var resultatet av en sammanslagning av SHO och en småindustriorganisation med tyngdpunkt i Småland. Sammanslagningar är svårt och småföretagare är både viljestarka och egensinniga. Sammanslgningen resulterade både i SHSO och i bildadet av en ny organisation, Svensk industriförening (jfr. kommentaren till rad 5. Sammanslagningen 1991 medförde också bildandet av två utbrytarorganisationer).

Sveriges Hantverksorganisation, Sveriges Hantverks- och Industriorganisation, SHIO-Familjeföretagen och Småföretagens Riksorganisation är grunden till det som idag heter Hantverkarnas Riksorganisation. Det närmast tidigare namnet var Sveriges Hantverks- och Småföretag.

Genom ett samgående av Småföretagens Riksorganisation och dåvarande Företagareförbundet bildades Företagarnas Riksorganisation 1991 (jag brukar hävda att det var 1990 då den nya organisationen hade sin konstiutuerande kongress; 1991 tog vi död på moderorganisationerna). Sveriges Hantverks- och Småföretag är en utbrytarorganisation från Företagarna. Ett fåtal av de anslutna lokala föreningarna ville inte vara med i den nya organisationen och bildade det som nu heter Hantverkarnas Riksorganisation.


 

Uppladdad: 2013-04-29 20:17:08, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-08-06 23:22:29, av: Jonas Arnell.Åtsida - dammontering

Uppladdad: 2013-08-06 23:22:47, av: Jonas Arnell.Frånsida - dammontering

Uppladdad: 2015-01-04 22:25:40, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2015-10-24 22:16:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-10-24 22:16:52, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-08-23 22:55:33, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-08-23 22:56:04, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2019-08-12 13:55:20, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-08-12 13:55:42, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Kommentarer: