I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Forsvarets medalje for edel dåd   Norge

Instiftad år: 1982 Valör: Guld
Information saknas. Har du information, lämna gärna en kommentar!


 

Uppladdad: 2007-09-11 09:21:54, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2008-05-06 04:45:07, av: PeO Sandberg.revers

Uppladdad: 2013-01-16 11:40:40, av: Tom Nøkleby.Forsvarets medalje for edel dåd med laurbærgren.

Kommentarer:
2013-01-16 11:39:27Tom Nøkleby
Forsvarets medalje for edel dåd regnes som en stridsdekorasjon, som tildeles for særlig innsats i situasjoner uten direkte stridskontakt. Den kan tildeles både militært og sivilt norsk personell. Også utlendinger kan tildeles medaljen. Den kan tildeles samme person bare en gang. Medaljen tildeles «militært og sivilt personell som i militær sammenheng har utvist personlig rådsnarhet og mot ut over det som kan kreves. Under farefulle forhold og/eller med fare for eget liv har bidratt til å forhindre tap av menneskeliv eller avverget skader på materiell og eiendom.»

Ved revisjonen av Forsvarets system for dekorering av personell, ble det i 2009 innført en laurbærgren til medaljen. Denne rangerte et trinn høyere enn medaljen uten laurbærgren, men likevel etter St. Olavsmedaljen med ekegren, som nå var den fremste utmerkelsen i denne kategorien. Forsvarets medalje for edel dåd med laurbæregren i gull kunne tildeles «norsk militært personell som under internasjonale operasjoner hvor det med fare for eget liv er utvist snarrådighet, mot og lederegenskaper langt over det som forventes, samt for fremragende ledelse av avdeling eller fartøy i strid.» Forsvarets medalje for edel dåd med laurbærgren ble tildelt med tilbakevirkende kraft fra 1. april 2005, men opphørte i 2011.

Medaljen kan tildeles post mortem. Den kunne tidligere også tildeles personell som hadde blitt såret i tjeneste, men dette er det fra 2009 slutt på.

Medaljen tildeles av kongen etter innstilling fra Forsvarssjefen. Saker som gjelder tildeling av medaljen med laurbærgren behandles først i Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd.

I 2011 ble det innført en regel om at Forsvarssjefen kan frata medaljen den som har vist seg uverdig til å bære den
2009-04-24 13:56:48Mikael Henriksson
Som Kuriosa Tilldelades denna efter beslut av Norske konungen (om jag inte är fel) Sjukvårdare Roger Olsson som förste icke norrman -96 för sina instaser under BA04/05, som med risk för eget liv under granatbeskutning av Tuzla Air Base sprang ut till en träffad norsk SISU och försökta rädda livet på skadade Norska soldater.

Det var ett repotage om detta i nått nummer av Arménytt