I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RekryCMGM: Försvarsmaktens Rekryteringscentrum förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 2008 Valör: Guld
Ytterligare information:
Rekryteringscentrum (RekryC) var en försvarsmaktsgemensamt enhet inom Försvarsmakten som verkade fram till 2009. Enhetens stab var förlagd till Stockholm i Uppland.

Rekryteringscentrum ansvararde för marknadsföring samt rekrytering till svenska Försvarsmakten. RekryC ansvarade även för Försvarsmaktens utställningar, uppvisningar och sponsors- och samarbetsavtal. Under 2009 avvecklades Rekryteringscentrum för att ersättas av Försvarsmaktens HR-centrum, som i princip övertog uppgifterna från Rekryteringscentrum.


 

Uppladdad: 2018-06-30 19:00:29, av: Richard Nyström.Åtsida - foto: Medaljmontering

Uppladdad: 2018-06-30 19:00:52, av: Richard Nyström.Frånsida - foto: Medaljmontering

Uppladdad: 2014-04-04 13:09:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: