I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

VaxamfregGM: Amfibieregementets förtjänstmedalj (Amf 1) i guld   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Guld
Information saknas. Har du information, lämna gärna en kommentar!


 

Uppladdad: 2015-05-02 14:00:38, av: Richard Nyström.Åtsida MONTAGE

Kommentarer:
2015-05-02 14:02:31Richard Nyström
Provisorisk bild uppladdad. Bronsmedaljen kan eventuellt ha bärandetillstånd. Den har synts monterade tillsammans med andra medaljer med bärandetillstånd. Utredning pågår.
2015-05-01 18:53:48Mikael Sundbom
Den medalj som visas på bilderna är inte guldmedaljen.
Det är en bronsmedalj som Amf1 delade ut till personal som slutade under FB04. Tror inte Amf1 ansökte om bärandetillstånd för denna bronsmedalj.
2015-01-14 06:40:37Richard Nyström
Denna medalj ser "bronsig" ut men är ej känd som bronsmedalj. Förekommer enl bärandeordning och Braunstein (sid. 113) endast i guld och silver.

Vidare utredning får visa hur det ligger till.