I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

VSM7st1772/-BM: Medaljen i silver av 7:e storleken med anledning av Konungens instiftande av Vasaorden på kröningsdagen den 29 maj 1772   Sverige

Instiftad år: 1772 Valör: Silver
Ytterligare information:
Utkom först 1775. Förekommer både som bärbar och som jetong. Endast bärbart i guld förefaller ha kunglig krona upptill.

Jmf VGM7st1772: Medaljen i guld av 7:e storleken med anledning av Kung Gustav III:s instiftande av Vasaorden på kröningsdagen den 29 maj 1772.

Bandet på avbildad medalj nedan är något missfärgad åt det blåa hållet pga av tidens tand men ska ha haft vasaordens gröna bandfärg.

Vasaorden instiftades på Kungens kröningsdag den 29 maj 1772.
Medaljer i guld och silver präglades. För bild av medaljens utseende v g se bilden av medaljen i silver.

Ref: 1) Hildebrand II, s.149 nr 14. 2) IUVAT INDULGERE LABORI: En hittills obeaktad kungl. belöningsmedalj. Av Torgny Lindgren. Saertryck af Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, april-maj 1959.

(RN)


 

Uppladdad: 2015-10-09 23:03:53, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-10-09 23:04:21, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-09-29 20:13:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-09-29 20:14:00, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-10-08 00:10:51, av: Richard Nyström.Åtsida - med ögla

Uppladdad: 2012-10-08 00:11:13, av: Richard Nyström.Frånsida - med ögla

Uppladdad: 2017-02-13 23:22:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-02-13 23:22:28, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-11-23 20:28:04, av: Richard Nyström.Åtsida - avslag i brons

Uppladdad: 2018-11-23 22:00:51, av: Richard Nyström.Frånsida - avslag i brons

Uppladdad: 2019-06-17 21:11:20, av: Richard Nyström.
Kommentarer: