I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

NavSSM: Navigationssällskapets förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 1952 Valör: Silver
Ytterligare information:
Tillverkare: Sporrong & Co., Stockholm. Emaljarbete på silver.

Navigationssällskapet (kort Navis) är en ideell förening vid Ryssviken på Södra Djurgården i Stockholm. Föreningen vänder sig till personer som är intresserade av navigation och båtliv. För medlemmar tillhandahåller Navis liggplatser för fritidsbåtar i en egen båthamn i Ryssviken.

Navigationssällskapet bildades 1922 när båtliv blivit allt populärare. Det fanns behov av en organisation för att främja utbildning i navigation och sjömanskap. Flera av grundarna var yrkesmän på sjön som redan tidigare enskilt ägnat sig åt att utbilda privatpersoner. 1927 hade man utarbetat kursplaner och i Sällskapets regi leddes kurser i inom- och utomskärsnavigation och båtkunskap. Sedan dess har det varit Navigationssällskapets huvudsyfte att verka för säkerhet och trafikkultur på sjön och för ökade kunskaper i navigation, om båtar och motorer, och sedermera även om tekniskt avancerad navigationsutrustning.


 

Uppladdad: 2019-08-04 22:04:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-04 22:04:48, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-04 22:05:06, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-08-04 22:06:02, av: Richard Nyström.Sällskapets grins.

Kommentarer:
2019-08-05 11:30:21Mikael Sundbom
Vad ahr grinden med medaljen att göra?