I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

BLFABgm: Brand- och Lifförsäkrings Aktiebolaget Skånes tapperhetsmedalj/förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1886 Valör: Guld
Ytterligare information:
Ref:
Bror Edv. Hyckert 1891. Sveriges och Svenska Konungahusets Minnespenningar etc. s. 189, nr 241:

Medaljen gjordes först (1886) med 46 mm diameter och senare i 31-35 (åttonde storleken) enligt utredning. Senare, under 1900-talet, har den minskat ytterligare till 20 mm i diameter och vikt 22 g.

Åtsida:
Text: BRAND- OCH LIFFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET SKÅNE (se vidare ovan). En örn under en strålande stjärna med utslagna vingar och flikad skjöld med Skånes vapen, hållande i klorna fladdrande band med inskrift PARTA TUERE MEMENTO MORI. Gravör: A. Lindberg.

PARTA TUERE MEMENTO MORI. Raderna är hämtade ur en bönebok skriven av en anglikansk kyrkoman Ambrose Bonwicke (1655 - 1722). Detta betyder "Bevara din egendom, lär dig lida, kom ihåg att du skall dö".

Frånsida: FÖR VISAD RÅDIGHET. En avlång flikad tavla med den belönades namn lagd tvärs över en månggrenig lagerkvist. Medaljen har sannolikt utdelats för tapperhet med fara för eget och andras liv vid brandsläckning o. dyl.

Band: tapperhetsmedaljens gul-blå band (intressant tillämpning).


Övrig litteratur:
1884-1908.

Libris: Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget Skåne,Malmö, 1909, Svenska.

Film (Svensk Filmdatabas - Filminstitutet:

Svensk titel:Brand- och Lifförsäkrings Aktiebolaget Skåne samt Försäkrings AB Malmö 1934
Mer
Filmtyp: Kortfilm
Produktionsland: Sverige
Handling:
Denna film avser att för kommande tider och generationer bevara minnet av Brand- och Lifförsäkrings AB Skånes 50 års jubileum samt verksamheten på detta bolags och Försäkringsbolaget Malmös huvudkontor vid tiden för jubileet. (25 maj 1934)

Huvudkontor; byggd 1903–1905 – Brand och lifförsäkrings AB Skåne, Norra Vallgatan, Malmö Arwidius (med Fredrik Sundbärg)

ARKIV
Referenskod: SE/FAE/MJLBY/27-1
Arkiv: BRAND- OCH LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKÅNE
Placering: Depå: Föreningsarkivet i Mjölby kommun
Arkivinstitution: Östergötlands Arkivförbund
Arkivbildare: BRAND- OCH LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKÅNE
Kod: 16 Företag
Övr. handlingar: 1910-1945
Volymer: 1

LITTERATUR
Brand- och lifförsäkringsbolaget Skåne 10129828
Författare/Institution Bolin, Sture, 1900-1963
Titel Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget Skåne 1884-1934 / Sture Bolin
Ort/förlag/år Malmö : Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget Skåne, 1934
Annan författare Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget Skåne


 

Uppladdad: 2013-10-30 00:45:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-04-13 21:02:16, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-04-13 21:02:58, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-07-12 20:16:13, av: Richard Nyström.Åtsida - 20 mm

Uppladdad: 2017-07-12 20:16:45, av: Richard Nyström.Frånsida - 20 mm

Uppladdad: 2017-07-12 20:17:59, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-07-12 20:19:17, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-07-12 20:19:49, av: Richard Nyström.Entrébild - försäkrad fastighet

Uppladdad: 2019-06-08 17:32:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-08 17:33:48, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: