I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i silver - UNEF - SUEZ/GAZA (1956-1957) special - EJ BÄRBAR   Sverige

Instiftad år: 1995 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medalj 45 mm i diameter.

United Nations Emergency Force

Medaljen är en jetong i silver som producerats på 1990-talet decennier efter UNEF-insatsen men det anges generellt att medaljen med namn "FÖR INTERNATIONELLA INSATSER" har bärandetillstånd eller att släpspänne får bäras.

United Nations Emergency Force (UNEF), upprättades 1956 av FN:s generalförsamling efter Suezkrisen och placerades på Sinaihalvön. Det var det första beväpnade utlandsuppdrag som Sverige deltog i på FN:s begäran. I samband med att Egypten anföll Israel den 6 oktober 1973 skapades UNEF II som var verksamt fram till 1979.[1]

Sveriges bidrag inom UNEF

Sverige bidrog genom åren med en bataljon mellan november 1956 och juni 1967 och personal för bemanning av FN:s sjukhus i Rafah under 1963-1965.[2]

Bataljonerna numrerades endast löpande där den första bataljonen helt enkelt kallades för "bataljon 1". Denna numrering bestod från bataljon 1 till bataljon 9 som inledningsvis var grupperade på Sinaihalvön och senare i Gaza. Efter den nionde bataljonen ändrades numreringen till att endast omfatta udda nummer med start på 11 och med tilläggsbokstaven G för Gaza. Den sista bataljonen nådde numreringen 51G. Den svenska styrkan som bemannade FN-Sjukhuset i Rafah numrerades 1R till 2R.

Under åren som Sverige deltog omkom 13 svenska soldater.[3]

Källa: Wikiwand


 

Uppladdad: 2016-09-08 21:46:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-09-08 21:46:56, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-11-30 12:31:40, av: Mikael Sundbom.ÖB diplom till JETONG

Kommentarer:
2017-11-28 11:15:10Mikael Sundbom
Kopierar in texten som står på förstasidan på medalj.nu

"medalj.nu är ett initiativ till en heltäckande databas för samtliga ordnar, dekorationer, medaljer och utmärkelsetecken som kan bäras till uniform och till civil högtidsdräkt."

Denna utmärkelse är ej bärbar. Så det har inget att göra med FM:s bärandeordning att göra.
Jag anser att denna typen av "medalj" bör ligga i en annan kategori och inte bör blandas med bärbara medaljer.
2017-11-28 10:22:04Jonas Arnell
Huvudsyftet för medalj.nu är att visa bärbara medaljer och att sortera bärarens innehav genom sorteringsfunktionen. Alla icke bärbara medaljer är intressanta som referensmaterial men ska inte ligga i vyn som bestämmer bärandeordning. De ska ligga på annan plats.
2017-11-28 08:31:38Richard Nyström
Denna medalj är en icke bärbar föregångare till medaljen för internationella insatser - ej jetong i vanlig mening. Låt stå!
2017-11-27 12:03:27Mikael Sundbom
Detta är en JETONG och bör ligga under kategori Jetonger och plaketter.
2016-12-05 15:16:29Richard Nyström
Jag lägger in en 'ej bärbar' på ribban och i texten men behåller medaljen i listningen (utseende och benämning) som en 'specialare' i serien. Mvh RN
2016-11-27 11:30:11Jonas Arnell
Det står i beskrivningen att det är en jetong och inte en medalj, det betyder väl att den inte går att bära då den saknar ögla och band. För om det hade varit bärbar så hade den dykt upp i Försvarsmaktens bärandereglementen från 90-talet och framåt. Och då ska den nog inte heller ha en bandribba.
2016-11-27 10:52:38Richard Nyström
Bärandestatus för närvarande obestämd. Det är en slags märklig retroaktiv medalj gjord 1995 för insatser gjorda 1956-57. Namnet som jämförs sig med de andra bärbara medaljerna i serien torde innebära att utmärkelsen får bäras som släpspänne men att själva medaljen förvaras som jetong. Mvh RN
2016-09-08 21:49:39Richard Nyström
Den här medaljen kräver ytterligare utredning...

Tack till Ulf Ström för bild!