I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

DanCon: Dancon Kosovo, Marschmedalj   Danmark

Instiftad år: 1999 Valör: Brons
Ytterligare information:
25km i kuperad terräng inom 8 timmar.
Ej tillåten att bära till svensk uniform.

Det fanns också (så sent som 2003) siffror att fästa på släpspännet om man genomfört marschen vid flera olika tillfällen.(enl. Andreas Holmberg)


 

Uppladdad: 2007-09-18 21:48:35, av: Webmaster.
Uppladdad: 2010-03-05 05:33:17, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2010-03-05 05:33:51, av: PeO Sandberg.reverse

Kommentarer:
2018-05-21 16:02:41Mikael Sundbom
Det verkar som det finns dubblett avdenna medalj.
2007-08-26 22:14:39andreas holmberg
Utgår från den danska campen Camp Olaf Rye i Kosovo. Det fanns också (så sent som 2003) siffror att fästa på släpspännet om man genomfört marschen vid flera olika tillfällen.