I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SthlmbfbSM (3): Stockholms Befälsutbildningsförbund förtjänstmedalj i silver (3)   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
Ytterligare information:
Tidigare Stockholms landstormsförbunds medalj i silver (SthlfbSM).

Tillverkare: C.C. Sporrong & Co., Stockholm.


 

Uppladdad: 2014-04-18 14:45:45, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-18 14:46:01, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-07-21 16:38:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-07-21 16:38:26, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-17 21:52:53, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-02-24 20:48:45, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2018-07-19 21:28:58, av: Richard Nyström.Tilläggstecken i silver.

Uppladdad: 2018-07-26 21:26:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-07-26 21:26:59, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-07-26 21:28:27, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2018-07-26 21:29:11, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-09-13 23:06:05, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2013-02-27 00:55:49, av: Jonas Arnell.
Uppladdad: 2013-02-27 00:52:12, av: Jonas Arnell.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-02-27 00:52:38, av: Jonas Arnell.Frånsida - miniatyr

Kommentarer:
2018-07-19 21:26:43Richard Nyström
Denna medalj har fått ett tilläggstecken i form av en sköld föreställande S:t Erik i silver.