Fritextsök medalj:

 

Kongehusets 100 års-medalje   Norge

Instiftad år: 2005 Valör: Guld
Ytterligare information:
Hans Majestet Kongen har i anledning av at det 25. november 2005 er 100 år siden Prins Carl steg i land i Kristiania som norsk Konge, innstiftet en minnemedalje. Kongehusets 100-årsmedalje er tildelt Kong Haakon og Dronning Mauds etterkommere, medlemmer av den Kongelige familie, medarbeidere og sentrale myndighetspersoner som bistår Hans Majestet Kongen og Kongefamilien i utøvelsen av deres virke i jubileumsåret. Medaljen er utdelt til 365 personer.


 

Uppladdad: 2007-09-25 06:14:51, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2010-02-14 18:53:13, av: PeO Sandberg.
Kommentarer: