I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SthlmsfbSM(3): Stockholms Skytteförbunds medalj i silver (3)   Sverige

Instiftad år: 1907 Valör: Silver
Ytterligare information:
Åtsidestext: "FÖR FOSTERLANDET".

Medaljen utformad år 1910.

Versioner av silvermedaljen förekommer både med och utan murkrona upptill.

Anm. olika bandfärger förekommer i samband med skytteförbundens medaljer då de har varierat över tiden.


 

Uppladdad: 2014-10-31 19:53:47, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-10-31 19:54:05, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-10-31 19:54:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-10-31 19:54:42, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-10-31 19:57:32, av: Richard Nyström.Åtsida - medalj lödd på silverbricka

Uppladdad: 2014-11-02 14:12:35, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-11-02 14:12:51, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-11-02 14:13:05, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-08-20 00:05:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-08-20 00:05:54, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-08-25 21:25:02, av: Richard Nyström.Åtsida - jetongversion

Uppladdad: 2018-08-25 21:25:39, av: Richard Nyström.Frånsida - jetongversion

Uppladdad: 2019-06-16 00:17:43, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-16 00:17:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-25 11:15:43, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Kommentarer: