I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SRCfbGM: Svenska Ridsportens Centralförbunds förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1957 Valör: Guld
Ytterligare information:
Före 1961 Svensk Ridsports förtjänsttecken i guld (SvRspGFt). Medaljen är av 8:e storleken.
Band: mörblått med en gul och en innanför intilliggande vit rand på vardera sidan.

Medaljen upphörde i samband med förbundets sammanslagning till Svenska Ridsportförbundet. Ersatt av Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj (SvRsfM).

1912: Svenska Ridsportens Centralförbund, SRC, bildas. Det var till en början en kommitté för att se hur ridsportens tävlingar skulle ingå i de Olympiska spelens program 1912. Verkade för ridsportens ”höjande utveckling”.

1942: Svenska Lantliga Ryttarföreningars Centralförbund, SLRC, bildades ur en oro över att hästbeståndet skulle försvinna när armén skar ned på antalet hästar.

1948: Ridfrämjandet bildas för att främja folkhälsan och göra ridsporten till ”folksport”. Bland annat genom att låna ut arméns hästar (ackordshästar) till ridskolor och ge billiga lån till ridhusbyggnader.

1993: Dagens förbund, Svenska Ridsportförbundet, bildas genom en sammanslagning av Svenska Ridsportens Centralförbund, Svenska Lantliga Ryttarföreningars Centralförbund, Ridfrämjandet och Svenska Ponnyföreningen.

2012: Under 2012 firade Svenska Ridsportförbundet att det är 100 år sedan Svenska Ridsportens Centralförbund bildades i samband med OS 1912.


 

Uppladdad: 2013-02-08 10:33:08, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-04-19 13:17:52, av: Richard Nyström.Förlaga som väggtavla

Uppladdad: 2014-01-02 03:11:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-01-02 03:11:27, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-01-02 03:11:52, av: Richard Nyström.Närbild A

Uppladdad: 2014-01-02 03:12:12, av: Richard Nyström.Närbild B

Uppladdad: 2014-01-02 03:12:29, av: Richard Nyström.Stämplar

Uppladdad: 2019-09-19 17:49:57, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2019-09-19 17:50:20, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2012-12-26 11:40:11, av: Richard Nyström.Miniatyr

Kommentarer: