I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HvSM: Hemvärnets silvermedalj: Byggnads- och reparationsberedskapens driftvärn   Sverige

Instiftad år: 1951 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter 33 mm.

HvSM: Byggnads- och reparationsberedskapens driftvärn


 

Uppladdad: 2016-06-12 23:01:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-06-12 23:01:47, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-10-15 17:25:56, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-10-15 17:26:30, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-10-15 17:28:46, av: Richard Nyström.Frånsida - förstoring

Uppladdad: 2018-12-06 13:13:51, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-12-06 13:14:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: