I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SthBfkGM: Stockholms stads Brandförsäkringskontors förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1776 Valör: Guld
Ytterligare information:
Produktion: Svenska Medalj AB, 2012, i Eskilstuna.

Charles Tottie pryder medalj för Stockholms Stads Brandkontor, som grundades av ett antal fastighetsägare i Stockholm med syftet att solidariskt hjälpa varandra att ersätta skadorna vid brand. Året var 1746, och Brandkontoret är således Skandinaviens äldsta försäkringsbolag.
Charles Tottie (född 1703, död 1776), grosshandlare och grundare av Stockholms Stads Brandförsäkringskontor.


 

Uppladdad: 2012-05-01 13:39:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-01 13:39:25, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-05-01 13:40:11, av: Richard Nyström.Charles Tottie

Uppladdad: 2012-05-01 13:40:31, av: Richard Nyström.Brandkontorets emblem med Fågel Fenix.

Kommentarer: