I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GötVAMSM: Götaverken Arendals minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 1989 Valör: Silver
Ytterligare information:
Åtsida. motiv av en offshore oljeborrplattform.

Frånsida: "GÖTAVERKEN / ARENDAL SWEDEN", i två rader.

Historik

Under 1950-talet började AB Götaverken planera för ett nytt skeppsvarv, då det gamla Cityvarvet inte hade kapacitet att sjösätta större fartyg än max 50 000 ton. Den 1 december 1958 beslöt styrelsen att Arendalsprojektet skulle fullföljas.[1] Vid Synneröd[2] i Arendal på västra Hisingen togs det första spadtaget den 18 mars 1959 och 4 000 kubikmeter berg sprängdes bort medhjälp av 1 200 ton dynamit. Totalt förvärvades 1 700 000 kvadratmeter mark - varav 1 300 000 var utbyggbart - att jämföra med Götaverkens 263 000 kvadratmeter.[3] En väg och järnväg drogs fram till och in på varvsområdet. En 470 meter lång tunnel sprängdes genom ett berg i områdets östra sida för att klara avrinningen av det ytvatten som bildades på området. Gåsesundsviken invallades och skiljdes från den utanför liggande Rivöfjorden av en 220 meter lång fångdamm.

Den 25 maj 1963 invigdes varvet av statsminister Tage Erlander[5], med två fartygsbäddar och kapacitet för fartyg upp till 240 000 ton. Men redan den 24 maj visades varvet för pressen, och den 26 maj var det "Alla Götaverkares Dag", då alla företagets alla anställda inbjöds att tillsammans med sina familjemedlemmar besöka varvet. Totalt deltog 16 000 inbjudna. Det första fartygsbygget hade påbörjats den 1 mars samma år, genom att en 224 ton sektion lades på plats i byggdocka II, och den 10 september 1963 sjösattes ett 36 000 tons bulkfartyg för Grängesbolaget.[6] År 1963 uppgick investeringen i Arendalsvarvet till 200 miljoner kronor.[8]

Arendalsvarvet var unikt genom att det mesta av byggnationen skedde inomhus, istället för ute på en stapelbädd. Tillverkningen enligt den så kallade Arendalsprincipen gick ut på att fartygssektionerna tillverkades separat och sedan sammanfogades med varandra med hjälp av traverser vilka hade upp till 300 tons lyftkraft.


Efter några år gick utvecklingen emellertid förbi varvet när sektionsbyggen hanterade med bockkranar om 1 000 ton blev vanliga vid andra varv. Arendal blev en del av Svenska Varv som bestod av Götaverken, Uddevallavarvet och Karlskronavarvet vid bildandet den 22 juni 1977. I samband med varvskrisen vände sig Arendalsvarvet mot offshoremarknaden och hade framgång med egenkonstruerade oljeplattformar.

År 1989 beslöt ägaren svenska staten att lägga ner verksamheten vid Arendal. Det sista fartyget, isbrytaren Oden, levererades samma år. Totalt levererades 140 flytetyg åren 1963-89, därav 107 fartyg.


 

Uppladdad: 2018-09-22 21:03:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-09-22 21:03:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-21 19:54:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-21 19:56:14, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: