I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

LundBffGM: Lunds Befälsutbildningsförenings förtjänstmedalj i guld (FBU)   Sverige

Instiftad år: 1950 Valör: Guld
Ytterligare information:
Jmf LundBffSM/BM.


 

Uppladdad: 2014-04-03 14:39:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: