I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HallNVSkånlfbSM(2): Hallands-Nordvästra Skånes Landstormsförbunds förtjänstmedalj i silver (2)   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
Ytterligare information:
Hette senare Hallands befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i silver (HallbfbSM). Därefter Försvarsutbildarna Halland förtjänstmedalj i silver.
En period har det enbart hetat (HalllfbSM).


 

Uppladdad: 2013-07-06 18:59:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-07-06 18:59:32, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-07-06 19:10:30, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-07-06 19:10:42, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-07-25 20:17:38, av: Richard Nyström.Åtsida - grupp miniatyrer

Uppladdad: 2013-07-25 20:18:00, av: Richard Nyström.Frånsida - grupp miniatyrer

Uppladdad: 2015-06-05 12:22:08, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor, preussisk montering

Uppladdad: 2017-07-16 20:33:05, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-18 20:57:55, av: Richard Nyström.
Kommentarer: