I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FABSGM: Försäkringsaktiebolaget Skandias förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1870 Valör: Guld
Ytterligare information:
Mycket sällsynt i guld.

Ref: Hildebrand II s. 499 Nr 111 som nämner 12:e storleken (43 mm) - guldjetong nedan. Den bärbara medaljen är i 9:e storleken, i övrigt identiskt motiv.

Graverad av C E Hesselgren.

"Detta bolag, stiftadt i Stockholm til försäkring af lif och egendom, erhöll stadsfästelse genom konglig resolution d. 12 Januari 1855".

"Utdelas till personer, som utmärkt sig vid eldsläckningsarbeten."


 

Uppladdad: 2019-08-16 17:07:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-16 17:07:38, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-08-16 17:09:03, av: Richard Nyström.Guldjetong - åtsida

Uppladdad: 2019-08-16 17:09:28, av: Richard Nyström.Guldjetong - frånsida

Uppladdad: 2019-08-16 17:10:17, av: Richard Nyström.Detalj - målning i Sundbybergs stadshus

Uppladdad: 2019-08-16 17:14:54, av: Richard Nyström.Närbild

Kommentarer: