I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SthlmpistskGM: Stockholms Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1944 Valör: Guld
Ytterligare information:
Krets = Länssammanslutning av pistolskytteklubbar. 26 st (2007). Olika medaljer, 1 per krets.


 

Uppladdad: 2016-06-21 21:19:36, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-06-25 00:34:10, av: Richard Nyström.Miniatyrer. Se näst sista utmärkelsen.

Uppladdad: 2019-09-11 11:05:19, av: Richard Nyström.Nål

Kommentarer: