I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSSM2(2b): Kungl. Patriotiska Sällskapets äldre medalj i silver (med emblem och slät frånsida för ingravering) för odlingsflit av 2:a (=9:e) stl (2b)   Sverige

Instiftad år: 1772 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ref: Hildebrand II nr 42a s. 259 (Gustav IV Adolf).

Medalj 33 mm i diameter. Vikt 13,68 g. Denna medalj är större än 8:e och mindre än 9:e.

Medalj utdelad till trädgårdsmästaren Anders Nyström i Sigtuna.

Nedan, tillkännagivande i Post och Inrikes Tidningar tisdagen 7 oktober 1823. Medaljceremonin avhölls i Sigtuna stads kyrka (Mariakyrkan) efter gudstjänsten den 19 september.


 

Uppladdad: 2014-02-12 02:35:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-12 02:36:07, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-12 02:41:42, av: Richard Nyström.Tillkännagivande i Post och Inrikes Tidningar tisdagen 7 oktober 1823.

Uppladdad: 2014-02-12 02:42:02, av: Richard Nyström.tillkännagivande i Post och Inrikes Tidningar tisdagen 7 oktober 1823.

Uppladdad: 2019-06-23 14:25:16, av: Richard Nyström.Åtsida - bronsavslag

Uppladdad: 2019-06-23 14:25:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: