I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMhnor8: Medaljen Hedersbelöning för nit och redlighet i rikets tjänst i silver av 8:e storleken i högblått band med gula kanter   Sverige

Instiftad år: 1803 Valör: Silver
Ytterligare information:
Bilderna föreställer en omonterade medaljer (arkivex) ur Kungliga Myntkabinettets samlingar.

Medaljen med Oskar I:s porträtt, nedan, har vid minst två tillfällen delats ut i grönt bröstband enligt Post- och Inrikes Tidningar s. 1, 1849-09-18; och s. 1, 1857-08-27.


 

Uppladdad: 2011-09-29 21:40:47, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-09-29 21:41:17, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-10-02 12:46:00, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2011-10-02 12:46:22, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad, annan variant

Uppladdad: 2019-07-10 10:12:31, av: Richard Nyström.Åtsida - arkivkopia

Uppladdad: 2019-07-10 10:12:46, av: Richard Nyström.Frånsida - arkivkopia

Kommentarer: