Fritextsök medalj:

 

Sivilforsvarsmedaljen (med 0-3 stjerner)   Norge

Instiftad år: 2003 Valör: Silver
Information saknas. Har du information, lämna gärna en kommentar!


 

Uppladdad: 2010-12-26 20:28:58, av: Åge Ånensen.
Uppladdad: 2010-12-26 20:32:25, av: Åge Ånensen.
Uppladdad: 2010-12-26 20:33:04, av: Åge Ånensen.
Uppladdad: 2010-12-26 20:33:49, av: Åge Ånensen.
Uppladdad: 2010-12-26 20:34:27, av: Åge Ånensen.Sivilforsvarsmedaljen miniatyr

Uppladdad: 2010-12-26 20:35:03, av: Åge Ånensen.Sivilforsvarsmedaljen mini bak

Kommentarer:
2010-12-26 22:02:20Åge Ånensen
Sivilforsvarsmedaljen er en norsk medalje, som tildeles for tjeneste i Sivilforsvaret. Medaljen ble innstiftet i 16. november 2003 og er administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Den er en av flere etatsmedaljer i Sivilforsvaret og rangerer etter Sivilforsvarets hederskors og Sivilforsvarsmedaljen med laurbærgren, som er en selvstendig utmerkelse. Medaljen benyttes på Sivilforsvarets uniform og er også godkjent for bruk på norsk militær uniform.