I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GötaKSM: Medaljen med anledning av öppnandet av Göta Kanal på Västgötalinjen 1822   Sverige

Instiftad år: 1822 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ref: Hildebrand II s. 342-343 nr. 32. Medalj i 15:e storleken slagen enligt Konungens beslut vid kanalens öppnande. Förekommer monterad med band av okänd(a) färg(er) alt. som jetong, samt i silver och brons.

Medaljen med anledning av öppnandet av Göta Kanal på Västgötalinjen d. 23-24 september 1822.

Åtsida: CARL XIV JOHAN SVERIGES NORRIGES GÖTHES /OCH/ WENDES KONUNG - porträtt. Nedanför: G. LOOS DIR. H. GUBE FEC. (graverad år 1824 i Berlin och sannolikt präglad där. Flera svenska medaljer präglades i Berlin, däribland någon upplaga av medaljen "För tapperhet i fält".

Frånsida: FÖRENADE. Två flodgudar (Vättern och Vänern), den ene med ett antikt roder i handen, sittande vid sina urnor, lägger händerna på förstäven av ett fartyg som går fram ur ett i berget sprängd sluss. Fartygets bog är prydd med Östergötlands och Västergötlands vapensköldar. Över slussporten ses masttoppar och på berget står en smal obelisk utmärkande högsta landhöjden i trakten av sjön Viken. I avskärningen 1822 DEN 23 och 24 SEPTEMBER.


 

Uppladdad: 2013-04-24 13:00:08, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-04-24 13:00:25, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-04-24 13:00:45, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-04-24 13:01:05, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-04-24 13:01:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-04-24 13:01:40, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-22 22:54:26, av: Richard Nyström.Åtsida - broschmontering

Uppladdad: 2015-09-22 22:54:52, av: Richard Nyström.Frånsida - broschmontering

Uppladdad: 2019-09-17 13:32:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-17 13:32:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: