I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SEFGM: Svenska Eldbegängelseförsäkringskassans förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: ? Valör: Guld
Ytterligare information:
Svenska eldbegängelseförsäkringskassan, var ett 1931 bildat dotterföretag till Svenska Eldbegängelseföreningen.

1983 fick Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, sitt nuvarande namn. Dessförinnan var namnet Svenska Eldbegängelseföreningen vars historia började redan 1882.


 

Uppladdad: 2013-10-04 00:32:11, av: Jonas Arnell.Åtsida original miniatyr

Uppladdad: 2013-10-04 00:32:32, av: Jonas Arnell.Frånsida original och miniatyr

Uppladdad: 2013-01-11 16:00:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-01-11 16:00:59, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-12-25 21:17:09, av: Richard Nyström.Miniatyrer

Uppladdad: 2018-02-07 20:45:36, av: Richard Nyström.Åtsidor

Uppladdad: 2018-02-07 20:46:10, av: Richard Nyström.Åtsida - reguljär

Uppladdad: 2018-02-07 20:46:39, av: Richard Nyström.Frånsida - reguljär

Uppladdad: 2018-02-07 20:47:08, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-02-07 20:47:38, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2019-08-06 22:07:04, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Kommentarer: