I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

MOC: Militare Ordine del Collare di Sant'Agata dei Paternò (MOC)   Övriga

Instiftad år: ? Valör: Guld
Ytterligare information:
Ej inkluderad i International Commission for Orders of Chivalry (ICOC) register. Svenska representanter i ICOC är ordenshistoriografen vid Kungl. Maj:ts Orden, f.d. Riddarhusgenealogen Per Nordenvall samt statsheraldikern, kammarherren Henrik Klackenberg.

ICOC har enligt Svenska Ordensföreningen och UD:s rättsavdelning ingen bestämmanderätt i Sverige. Det finns inget avtal med ICOC. Dess "inflytande" är enbart subjektiv och självupplevd hos dem som påstår att den har inflytande. ICOC påstår själva att deras rekommendationer är oförbindande och öppna för debatt.


Storpriorat Terra Nordica
http://www.mocterranordica.org/ 

Kommentarer:
2018-09-23 00:16:42Richard Nyström
Uppenbarligen har någon tagit bort kommentarerna. Beklagas. Men jag har hunnit kopiera allt i veckan som gått.
2018-09-22 09:44:33Mikael Sundbom
Är kommentarerna borttagna eller är det nå tekniskt fel? Jag kan inte se kommentarerna längre.