Fritextsök medalj:

 

NFM: Forsvarsmedaljen (med 0-3 stjerner)   Norge

Instiftad år: 1982 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medaljen tildeles militært og sivilt personell som har gjort tjeneste i til sammen 25 år i Forsvaret, med forsølvet stjerne for hver 5-års periode ved videre tjeneste. Det kan ikke tildeles mer enn tre stjerner til samme person.


 

Uppladdad: 2007-09-20 17:24:12, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2007-09-20 17:24:20, av: PeO Sandberg.
Kommentarer:
2013-01-10 10:53:33Tom Nøkleby
Forsvarsmedaljen kan tildeles avsnitts- og områdesjefer i Heimevernet etter 10 års tjeneste etter de endrede statutter 12. oktober 2005. Endringene gjennomføres fra 12. oktober 2005. Avsnitts- områdesjefer som 5. september 2006 hadde kortere tjenestetid enn statuttene krevde kan tildeles medaljen etter å ha oppnådd 10 års tjeneste.