I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

VärmlpistskSM: Värmlands Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1944 Valör: Silver
Ytterligare information:
Krets = Länssammanslutning av pistolskytteklubbar. 26 st (2007). Olika medaljer, 1 per krets.


 

Uppladdad: 2019-09-08 16:51:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-08 16:57:23, av: Richard Nyström.Åtsida - jetongversion

Uppladdad: 2016-06-21 22:23:56, av: Richard Nyström.Åtsida - jetongversion

Kommentarer: