I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

UTHGM: Umeå Tandläkarhögskolas förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: ? Valör: Guld
Ytterligare information:
https://www.umu.se/institutionen-for-odontologi/

Tandläkarhögskolan heter numera:

Institutionen för odontologi

Institutionen bedriver grundutbildning, vidareutbildning, forskning och forskarutbildning inom odontologi.

Utbildning
Vi utbildar tandläkare, tandtekniker och tandhygienister samt ger en del fristående kurser.

Forskning inom odontologi
Forskningen vid institutionen berör 14 ämnesområden inom det odontologiska kunskapsområdet.

Samverkan
Samverkan är avgörande för spridningen av kunskap och idéer.

Om institutionen
Tandläkarutbildningen är en av de äldsta utbildningarna vid Umeå universitet.


 

Uppladdad: 2019-08-23 22:46:47, av: Richard Nyström.
Kommentarer: