I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HvSM: Hemvärnets silvermedalj - Allmän version med krans på frånsida   Sverige

Instiftad år: 1951 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medaljen är av 32-33 mm i diameter.
Standardmedaljen har en krans bå frånsidan.

Band: blått med två smala gula ränder på mitten och en smal gul rand på vardera sidan.

Olika regionala och lokala åtsidor/frånsidor förekommer till denna medaljs åtsida resp. frånsida. Dessa listas separat under eget "HvSM" och är markerade som historiska.

Förteckning upptäckta medaljer:

HvSM: Försvarets Radioanstalts driftvärn
HvSM: Krångede AB driftvärn
HvSM: Kristianstads försvarsområde (Fo 14)
HvSM: Jönköpings län
HvSM: Uppsala försvarsområde (Fo 47)
HvSM: Västernorrlands försvarsområde (Fo 23)
HvSM: Karlskrona försvarsområde (Fo 15)
HvSM: Järnvägarnas driftvärn
HvSM: Postverkets driftvärn (1)
HvSM: Postverkets driftvärn (2)
HvSM: Postverkets driftvärn (3)
HvSM: Jämtlandsgruppen
HvSM: Örebro försvarsområde (Fo 51)
HvSM: Luftfartsverkets driftvärn
HvSM: Gävle försvarsområde (Fo 21)
HvSM: Stockholms stads industriverks driftvärn
HvSM: Norrköping-Linköpings försvarsområde (Fo 41)
HvSM: Milleniummedalj (special)
HvSM: Vaxholms försvarsområde (Fo 46)
HvSM: VII Militärområdet - Gotland
HvSM: Strängnäs försvarsområde (Fo 43)
HvSM: Försvarets Fabriksverk
HvSM: Karlstads försvarsområde (Fo 52)
HvSM: Norrbottens län
HvSM: Falu försvarsområde (Fo 53)
HvSM: Västerås försvarsområde (Fo 48)
HvSM: Kungl. Arméintendenturförvaltningens driftvärn
HvSM: Östersunds försvarsområde (Fo 22)
HvSM: Västerbottensgruppen
HvSM: Göteborg-Halmstads försvarsområde (Fo 31/32)
HvSM: Kungl. Armétygförvaltningens driftvärn
HvSM: Älvsborgs försvarsområde (Fo 34)
HvSM: Kronobergs län
HvSM: Väg- och vattenbyggnadsverkets driftvärn
HvSM: Stockholms försvarsområde (Fo 44)
HvSM: Göteborgs och Bohus samt Hallands försvarsområden (Fo 31/32)
HvSM: Televerkets driftvärn
HvSM: Skövde försvarsområde (Fo 35)
HvSM: Gotlands militärkommando
HvSM: Försvarsväsendets radioanstalts driftvärn
HvSM: Stockholms kustartilleriförsvar
HvSM: Sydkrafts driftsvärn
HvSM: Göteborgs skärgårds försvarsområde (Fo 33)
HvSM: Statens Vattenfallsverks driftvärn
HvSM: Malmö försvarsområde (Fo 11)
HvSM: Kraftvärnet
HvSM: Dalarnas hemvärn
HvSM: Skaraborgs försvarsområde (Fo 35) (2)
HvSM: Byggnads- och reparationsberedskapens driftvärn
HvSM: Bodens försvarsområde (Fo 63)
HvSM: Umeå Storuman Fo (Fo 61/62)
HvSM: Vägverkets driftvärn
HvSM: Hallandsgruppen (Lv 6) - (1)
HvSM: Hallandsgruppen (Lv 6) - (2)
HvSM: Kungl. Hallands regemente och försvarsområden (Fo 31)
HvSM: Kalmar-Växjö försvarsområden (Fo 18/16)
HvSM - special: Kalix försvarsområde (1989-1994)/senare NorrbjägGM/SM: Norrbottens gränsjägares förtjänstmedalj
HvSM - special Norrbottens gränsjägare
HvSM - Göteborgs och Bohus försvarsområde (Fo 32) (4)
HvSM - special: Skaraborgs försvarsområde (Fo 35) (1)
HvSM(brons): HvSM: Förenade Fabriksverken BRONSVARIANT
HvSM: Malungs hemvärnsområde (HVO) - Lokal medalj i guld

JUBILEUM:
HvSM: 50års jubileumsmedalj 1990
HvSM: Milleniummedalj 2000 

Uppladdad: 2007-08-28 13:18:10, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2014-05-04 19:15:44, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-05-05 12:28:36, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-05-05 12:28:54, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-08-28 01:41:05, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-08-28 01:41:29, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-12-27 22:00:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-12-27 22:01:10, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-01-27 19:44:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-01-27 19:44:48, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-04-04 22:23:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-04-04 22:24:06, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-08-22 19:39:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-22 19:40:12, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-22 19:40:31, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-05-05 12:04:54, av: Richard Nyström.Miniatyrämnen - avslag i brons, åtsida och framsida

Uppladdad: 2015-11-08 14:21:31, av: Richard Nyström.Diplom och medalj.

Kommentarer:
2012-05-20 12:01:09Henrik Nordin
Hemvärnets silvermedalj
Instiftad
Silvermedaljen är instiftad av rikshemvärnsrådet och tilldelas den som genom betydelsefull
tjänstgöring bidragit till att utveckla hemvärnet utöver vad tjänsten kräver.
Silvermedaljen kan på särskilda skäl även utdelas till icke svensk medborgare.
2012-05-20 11:59:46Henrik Nordin
http://rikshv.hemvarnet.se/filer/ciDSyb/HvH%202010%20fu%20100521.pdf