I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvKifbGM: Svenska Korporationsidrottsförbundets förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1946 Valör: Guld
Ytterligare information:
Band: se bild av silvermedaljen.
Medaljen är av 10:e storleken. Medalj i 8:e storleken har också påträffats jmf silvermedaljen. Två olika band har identifierats.

Tidigare: Svenska Korporationsidrottsförbundet.

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är ett specialidrottsförbund för korporationsidrott i Sverige. Förbundet bildades 1945 och valdes in i Riksidrottsförbundet 1976.

Förbundet hette tidigare Svenska Korporationsidrottsförbundet, men namnet ändrades 1989. Förbundets kansli ligger i Stockholm. Korpen är ett riksförbund som är uppbyggt av lokala föreningar (381 stycken 2011) runt om i landet. I föreningarna bedrivs många olika sorters idrotter och konditionsträningar. Föreningarna har egna styrelser och fattar beslut om sin egen verksamhet. Drygt 1700 personer är ideella ledare inom Korpen, som till exempel fotbollsdomare eller gruppträningsinstruktörer. Inom vissa idrotter arrangeras också tävlingar och seriespel inom landet.

Korpen har 18 stycken specialdistriksförbund (SDF), som är utvecklande och stödjande organisationer till för korpföreningarna i länen där de verkar. Till Korpen hör också 20 nationella organisationer knutna till verksamheter som exempelvis Vattenfall och Posten.

Historia

De första korporationsidrottsklubbarna var regementenas idrottsföreningar, bildade i slutet av 1800-talet. De första korpklubbarna bildades redan 1912. Personalgrupper och yrkeskårer bildade egna så kallade korporationsidrottsföreningar, bland andra Stockholmspolisens IF, Brandkårens IK i Stockholm, Malmö Polismäns GoIF, Örebro Poliskårs IF. Rörelsen började i yrkesgrupper med fysiskt krävande arbeten och spridde sig snart även till andra.


 

Uppladdad: 2015-02-28 20:17:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-05 03:41:50, av: Richard Nyström.Åtsida - bandvariant 2

Uppladdad: 2014-01-22 20:28:24, av: Richard Nyström.Åtsida - spegelvänt fotografi av präglingsverktyg för medaljen.

Uppladdad: 2014-02-05 03:42:45, av: Richard Nyström.Åtsida - Kalmar Korporationsidrottsförbund

Uppladdad: 2014-02-05 03:43:43, av: Richard Nyström.Bandvariant 2

Uppladdad: 2014-11-15 22:58:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-11-15 22:59:06, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-12-08 21:11:15, av: Richard Nyström.Märke 1

Uppladdad: 2016-12-08 21:11:46, av: Richard Nyström.Märke 2

Uppladdad: 2018-07-25 14:06:01, av: Richard Nyström.Förtjänsttecken - guld

Uppladdad: 2019-07-20 19:22:51, av: Richard Nyström.Åtsida - "UPPSALA"

Uppladdad: 2019-07-20 19:23:38, av: Richard Nyström.Frånsida - "UPPSALA"

Uppladdad: 2019-09-11 11:01:42, av: Richard Nyström.Nål

Kommentarer: