I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FotHRFGM: Fotohandlarnas Riksförbunds förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 1957 Valör: Guld
Ytterligare information:
"FÖR FÖRTJÄNSTFULL INSATS I FOTO".

Tillverkare: Sporrongs & Co, Stockholm. Instiftad till 25års jubileet 1957.

Förbundet har sedan 2005 uppgått i Elektronikförbundet:

"En ny branschorganisation har sett dagens ljus, Elektronikförbundet Svenska.

Det är en sammanslagning av Radio- & Hemelektronikhandelns Riksförbund och Fotohandlarnas Riksförbund. Bakgrunden till samgåendet är att elektronikbranschen står inför en stor förändring då en rad nya produktgrupper börjar säljas i den traditionella radio- foto- och vitvaruhandeln. Ny VD för Elektronikförbundet blir Sture Lundin som efterträder Gustaf F Axelsson.".

Helsingborgs Dagblad 2004

Dödsfall i Sverige

Gustaf Axelsson, direktör, Tumba, har avlidit i en ålder av 67 år.

Han ägnade praktiskt taget hela sitt liv åt radio- och tv-branschen. Efter anställningar vid olika detaljhandelsföretag övergick Gustaf Axelsson till leverantörssektorn och var under ett flertal år vd för Telefunkens svenska försäljningsbolag. Han var under den tiden ledamot i styrelsen för Sveriges radioleverantörer och Radiobranschens samarbetsråd.

Gustaf Axelsson återgick 1987 till handlarledet, nu som vd för Radio- & Hemelektronikhandelns riksförbund, som under de följande åren utökade sin verksamhet till att även omfatta Fotohandlarnas riksförbund och Elhandelns riksförbund. Efter fusionen mellan dessa tre förbund till Sveriges Elektronikförbund lämnade Gustaf Axelsson sin position."


 

Uppladdad: 2019-09-16 13:04:18, av: Richard Nyström.Förstoring

Uppladdad: 2019-09-16 12:59:49, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-16 13:00:10, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-16 13:00:36, av: Richard Nyström.Förbundsnål

Uppladdad: 2019-09-16 13:00:56, av: Richard Nyström.Förbundsnål

Kommentarer: