I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FSRHSM: Frivilliga Skytterörelsens Hedersmedalj   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Silver

PDF
hedersmed.pdf
statuter_fsr_fortjansttecken.pdf

Ytterligare information:
Utdrag ur bestämmelserna för att få beställa ovanstående medalj:
"------ Avsikten med medaljen är att hedra personer som på annat sätt inte kan erhålla någon hedersbetygelse. Det finns många föreningar som inte har någon särskild förtjänstmedalj.
Dessa har nu möjlighet att utdela denna medalj. Men även de föreningar som har egen förtjänstmedalj kan utnyttja denna medalj för att hedra särskilt goda förtjänster. Den kan tilldelas personer såväl inom som utom FSR som nedlagt/ägnat stort arbete och/eller intresse för frivilliga skytterörelsens verksamhet på förenings-, krets- eller förbundsnivå". -------

Ursprungligen angiven som instiftad 2003, men troligare instiftad år 2000 i samband med 140-årsjubileumet. Via Internet Wayback Machine, så finns nämligen beställningsblankett för medaljen upplagt så tidigt som januari 2001. Då omtalas att "nu" kan även miniatyrer beställas, vilket bör indikera att medaljen redan då funnits ett tag.

Ett antal medaljer fanns kvar efter sammanslagningen 2009 till Svenska Skyttesportförbundet och delades ut fram tills dess att medaljerna tagit slut.


 

Uppladdad: 2014-04-26 12:14:40, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-26 12:15:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-14 17:40:59, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Kommentarer:
2015-06-02 12:05:02Peder Peterson
Färger är mycket svåra att återge på helt identiskt sätt. Banden blänker, de åldras och bleks samt skiljer ofta på samma medalj mellan år och produktionsbatch. Dessutom så återger inte vanliga monitorer färgen helt korrekt.

Exemplet blått är mycket talande. Kungsblått, marinblått, mörkblått, mellanblått, himmelsblått, serafimerblått, ljusblått och havsblått är bara några av de förkommande beskrivningarna.

Där färgtonen inte uttryckligen beskrivs i medaljstatuterna väljer vi därför att återge medaljbandets färger så heraldiskt som möjligt.

Det avbildade medaljbandet skall ses som en referens. Upplagda foton för mer exakt tolkning.
2015-06-02 11:46:18Henrik Hovhag
Färgerna på denna stämmer ej riktigt. Färgtonerna skall väl vara samma som på "(HvSM) Hemvärnets Kungliga förtjänstmedalj i silver" borde vara i stil med (RNO1kl/LNO1kl) Kungl. Nordstjärneorden - Riddare/ledamot av första klassen (efter 1975).