I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMnor8: Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst i guld av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1803 Valör: Guld
Ytterligare information:
Arbetstagare som visat nit och redlighet som anställd hos staten under minst 30 år kan tilldelas utmärkelsen "För Nit och Redlighet i rikets tjänst", NOR.
8:e storleken delades ut före 1974 års reform.


 

Uppladdad: 2011-07-12 00:22:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-12 00:26:55, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-18 01:50:03, av: Jonas Arnell.
Uppladdad: 2013-02-20 13:28:53, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-20 13:29:13, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-03-04 10:31:34, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-03-04 10:31:54, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-10-03 01:14:36, av: Richard Nyström.Åtsida - frånsidan med graverad namninskription i stampen.

Uppladdad: 2013-10-03 01:15:05, av: Richard Nyström.Frånsidan med graverad namninskription i stampen.

Uppladdad: 2014-09-27 21:30:00, av: Richard Nyström.Åtsida - 1876, Hildebrand 22

Uppladdad: 2014-09-27 21:30:22, av: Richard Nyström.Frånsida - 1876, Hildebrand 22

Uppladdad: 2015-08-09 23:37:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-08-09 23:37:40, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-01 23:02:35, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2015-09-01 23:02:52, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Uppladdad: 2016-07-05 22:09:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-07-05 22:09:32, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-07-05 22:09:52, av: Richard Nyström.Etui

Uppladdad: 2017-03-14 19:18:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-03-14 19:18:28, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-03-14 19:19:03, av: Richard Nyström.Stämplar - sista året för denna storlek 1947

Uppladdad: 2019-06-16 13:51:04, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-06-16 13:51:49, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-16 13:52:22, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-28 13:30:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-28 13:30:36, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: