I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HvSM: Hemvärnets silvermedalj: Härnösand-Sundsvalls försvarsområde (Fo 23/25)   Sverige

Instiftad år: 1951 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter 33 mm.

HvSM: Härnösand-Sundsvalls försvarsområde (Fo 23/25).


 

Uppladdad: 2014-05-04 19:32:10, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-10-23 21:13:05, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-10-23 21:13:19, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-12-05 22:52:19, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-12-05 22:52:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: