I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KVAvHstGM: Kungliga Vetenskapsakademiens von Höpken-medalj i guld - äldre storlek   Sverige

Instiftad år: 1789 Valör: Guld
Ytterligare information:
Jmf KVAvHGM: Kungliga Vetenskapsakademiens von Höpken-medalj i guld - nyare storlek

Von Höpken-medaljen utdelas som belöning för utomordentliga förtjänster inom Kungliga Vetenskapsakademien eller de vetenskaper som omfattas av akademiens verksamhet.

Medaljen tillkom med anledning av von Höpkens död år 1789.

Medaljen bars i svart band om halsen. Den äldre medaljen är nu ersatt av en mindre i åttonde storleken som bärs på bröstet. Det är frågan om samma medalj som så att säga har "gått ned" i storlek.

Anders Johan von Höpken, född 31 mars 1712 i Stockholm, död 9 maj 1789 i samma stad, var en svensk greve, serafimerriddare och politiker; kanslipresident 1752–1761 och riksråd 1746–1761 och 1773–1780.

Anders Johan von Höpken stiftade 1739 Vetenskapsakademien, vars stadgar han utarbetade och vars förste sekreterare han var. Han var den förste ledamoten av Svenska Akademien.


 

Uppladdad: 2012-01-30 22:21:51, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-01-30 22:22:50, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-01-30 22:23:32, av: Richard Nyström.Anders Johan von Höpken i samtida porträtt

Uppladdad: 2019-09-11 17:53:24, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-11 17:53:41, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-29 11:03:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-29 11:03:33, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: