I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HFFt: Sammanslutning för hovanställda - förtjänsttecken   Sverige

Instiftad år: 1949 Valör: Guld
Ytterligare information:
Enligt uppgift en tecken hörande till sammanslutning av hovanställda. Förekommer även som brosch.

Tillverkare: Sporrong. Bandets färger omkastade som tapperhetsmedaljen.


 

Uppladdad: 2014-07-27 21:08:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-07-27 21:09:05, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-12-16 16:56:17, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-12-16 16:56:43, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-12-24 13:29:38, av: Richard Nyström.Åtsida - skålformad med emalj

Uppladdad: 2016-12-24 13:30:09, av: Richard Nyström.Åtsida - skålformad med emalj

Uppladdad: 2016-12-24 13:30:40, av: Richard Nyström.Frånsida - skålformad med emalj

Uppladdad: 2017-03-12 20:04:35, av: Richard Nyström.Åtsida - brosch

Uppladdad: 2017-03-12 20:04:58, av: Richard Nyström.Frånsida - brosch

Uppladdad: 2017-03-16 21:49:00, av: Richard Nyström.Åtsida - brosch 33 mm

Uppladdad: 2017-03-16 21:49:15, av: Richard Nyström.Frånsida - brosch 33 mm

Uppladdad: 2017-09-29 21:11:10, av: Richard Nyström.Åtsida - emalj, osäker ursprung

Uppladdad: 2017-09-29 21:11:30, av: Richard Nyström.Åtsida - emalj, osäker ursprung

Uppladdad: 2017-09-29 21:11:56, av: Richard Nyström.Frånsida - emalj, osäker ursprung

Uppladdad: 2017-11-09 19:51:55, av: Richard Nyström.Åtsida - broschvariant

Uppladdad: 2017-11-09 19:52:10, av: Richard Nyström.Frånsida - broschvariant

Uppladdad: 2017-11-09 19:53:08, av: Richard Nyström.Tjänstetecken - UD:s protokoll

Uppladdad: 2019-09-29 20:09:31, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer:
2017-02-12 13:55:50Richard Nyström
Tidigare listad som okänd. Enligt aktuellt uppgift tecken hörande till sammanslutning av hovanställda. Förekommer även som brosch. Sågs bäras av en medlem i Odd Fellow.