I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

NedNijmfunkBM: Kungl. Nederländska Förbundets för fysisk fostran funktionärsmedalj i brons   Nederländerna

Instiftad år: 1965 Valör: Brons
Ytterligare information:
Ej att förväxla med den identiska "ordonnansmedaljen" med samma namn. Funktionärsmedalj i brons för förtjänst har endast tilldelats en gång, 1968 till KNBLO styrelsemedlem Wim van der Laaken.


 

Kommentarer:
2019-01-09 02:10:10Rikard Sjöström
Skulle vara intressant att veta vilken medalj man fick när man tjänstgjorde som funktionär är det den som ni kallar ordonnansmedaljen eller är det faktiskt denna? Jag vill minnas att de som var ordonnanser var med marschgruppen och hade cykel. Vi andra tjänstgjorde på rastplatser och i campen och vi fick dessa av generalen (vem det nu var) men han var även rikshemvärnschef 1993.