Fritextsök medalj:

 

GV:sOlM: Konung Gustav V:s Olympiska medalj i silver av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1912 Valör: Silver
Ytterligare information:
UNDER EDITERING


 

Uppladdad: 2011-06-05 22:15:26, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-05 22:15:53, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-03-14 00:37:32, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-03-14 00:37:51, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-06-10 22:06:22, av: Richard Nyström.Åtsida - preussisk montering

Uppladdad: 2015-06-10 22:07:04, av: Richard Nyström.Frånsida - preussisk montering

Uppladdad: 2015-06-10 22:07:23, av: Richard Nyström.Frånsida - preussisk montering

Uppladdad: 2015-06-10 22:07:50, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-06-10 22:08:11, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-03-05 18:54:08, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-03-05 18:54:25, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-04-12 19:17:24, av: Richard Nyström.50-års jubileum 1962

Uppladdad: 2017-05-14 20:59:01, av: Richard Nyström.Åtsidor

Uppladdad: 2017-05-14 20:59:23, av: Richard Nyström.Frånsidor

Uppladdad: 2017-05-14 21:00:10, av: Richard Nyström.Förläningsbrev

Uppladdad: 2018-03-14 22:13:39, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2018-10-23 20:20:41, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2013-03-04 03:19:35, av: Jonas Arnell.Miniatyr - frånsida och åtsida

Kommentarer: