I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Minnesmedalj över segern vid Leipzig 1813 - typ 1 - guld   Sverige

Instiftad år: 1813 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljen är i 3:e storleken. Medaljen graverades av C. Enhörning.

Åtsida: Kronprins Karl (XIV) Johans porträtt, utan omskrift.

Frånsida: LEIPZIG D. 19 OCT. 1813., i tre rader. Kring kanten en pärlrand.

Denna medalj delades ut till underbefäl och soldater som deltog vid slaget, däribland koalitionstrupper. Kronprinsen var befälhavare vid striderna.

"De allierade makternas tre stora armeer hade närmat sig Leipzig, dit Napoleon blifvit nödsakad att draga sig tillbaka. Den 16 Oct utkämpades häftiga strider mellan Fransmännen och den Böhmiska samt den Schlesiska armeen. Den 17 inträdde ett slags vapenhvila och samma dag framkom Carl Johan med den Norra armeen. Den 18 fortsattes under hela dagen en förfärlig strid och den 19 stormades Leipzig, hvarifrån Napoleon på morgonen aftågat med en del af sin armé. Svenska hären och i synnerhet dess artilleri bidrog vid flera tillfällen till den vunna segern och Svenska trupper voro bland de första som inträngde i staden. Carl Johans förutsägelse vid mötet i Trachenberg, att de allierades härar skulle mötas i Napoleons läger, gick sålunda i fullbordan. Segern var dyrköpt; men Napoleons makt var bruten".

Ref: Hildebrand II, s. 329-330 Nr 15-17. Denna medalj har nr 15.

Mera om Slaget vid Leipzig:
I slaget vid Leipzig 1813 ledde Napoleon en fransk styrka på 190 000 man. Kronprins Karl Johan red på en vit häst i spetsen för Nordarmén med 200 000 man. De svenska artilleriet var långt framskjutet men de vanliga soldaterna hölls diskret i bakgrunden.

Slaget var ohyggligt. Liken täckte stadens gator. Blodet flöt. Händelsen kom att kallas ”folkslakten i Leipzig”.

Napoleon förlorade 75 000 man, de allierade 55 000. De svenska förlusterna var inte så stora. ”Bara” 180 unga soldater


 

Uppladdad: 2019-09-12 22:28:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-12 22:26:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2019-09-12 22:29:35Richard Nyström
Extremt sällsynt enligt tyska auktionshuset Künker.