I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SthlmFBSM: Stockholms Fondbörs förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 1943 Valör: Silver
Ytterligare information:
10:e storleken. Tillverkare Sporrong & Co, Stockholm


 

Uppladdad: 2019-06-11 20:46:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-11 20:49:21, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-11 20:49:49, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: