I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SKFGM(1): Sveriges Köpmannaförbunds förtjänsttecken i guld (1)   Sverige

Instiftad år: 1942 Valör: Guld
Ytterligare information:
SKFGM(2): Sveriges Köpmannaförbunds förtjänsttecken i guld (2).

Sveriges Köpmannaförbund var en organisation för minuthandlare som bildades 1918. År 1997 gick förbundet samman med Sveriges Grossistförbund och Handelsarbetsgivarna och bildade Svensk Handel.


 

Uppladdad: 2015-09-14 23:17:13, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-09-14 23:17:54, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-09-14 23:18:27, av: Richard Nyström.Grupp - med två miniatyrer

Uppladdad: 2016-01-12 00:06:32, av: Richard Nyström.Åtsidor - grupp

Uppladdad: 2016-01-12 00:07:08, av: Richard Nyström.Frånsidor - grupp

Uppladdad: 2019-06-04 21:37:06, av: Richard Nyström.Grupp

Kommentarer: