Fritextsök medalj:

 

FROSFt: Frivilliga Radioorganisationens förtjänsttecken i silver med tilläggstecken   Sverige

Instiftad år: 1958 Valör: Silver
Ytterligare information:
Denna medalj kan utdelas med tilläggstecken på bandet. Det framgår inte av medaljreglementet vad som erfordras för att anbringa detta extra attribut.

Utdelas centralt som bevis på uppskattning för förtjänstfulla insatser för organisationens bästa. Riktlinjer för insatsens varaktighet, 3 år.

Medaljen är av 8:e storleken.
Band: grönt med två gula ränder på vardera sidan.

FRO Handbok
FRO Medaljreglemente 2014

4.4 Tilläggstecken

"Tilläggstecken i form av en FRO-blixt får bäras av medaljör som tilldelats
utmärkelser i egenskap av förtroendevald funktionär i FRO. Om funktionären
mottagit mer än en utmärkelse bärs tilläggstecknet på medaljen av den högsta
valören som han/hon erhållit som förtroendevald. Tilläggstecknet beskrivs i
bilaga 1."


 

Uppladdad: 2017-11-06 20:07:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-11-06 20:07:45, av: Richard Nyström.Medalj med tilläggstecken

Uppladdad: 2017-11-06 20:08:08, av: Richard Nyström.Källdokument

Kommentarer: