I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens minnesmedalj i silver av 15:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1827 Valör: Silver
Ytterligare information:
Minnesmedalj med diameter 51 mm (15:e storleken). Ej bärbar. Idag delas endast minnemedaljerna i guld och brons ut.

Kungl. Krigsvetenskapsakademien grundades 1796. Akademiens medalj fastställdes första gången 1829. Det var en medalj i ordets gamla betydelse, det vill säga en myntliknande plakett som inte var bärbar. Medaljens åtsida visar konung Karl XIV Johans vänstervända bröstbild och frånsidan visar Minerva stående på ett svärd och en treudd. När konungen avlidit beslöt akademien att Karl XIV Johans bild skulle behållas och inte, som brukligt är, ändra bild till den regerande monarken. 1987 ändrades bestämmelserna så att KKrVA belöningsmedalj gjordes bärbar, medaljen förseddes med kunglig krona med två snedställda bladornament. Medaljen skulle bäras i orangegult band. Denna färg förknippas med Kungl. Krigsvetenskapsakademien genom ”gula tidskriften”. Mellan 1988 och 1995 utdelades 6 belöningsmedaljer i guld och 47 i silver. Nästa förändring genomfördes i anslutning till akademiens 200-årsjubileum, 1996. Dels instiftades den ”stora belöningsmedaljen” i 15-storleken att bäras om halsen dels ändrades medaljbandet till gult med ett mellanblå rand vid vardera sidan, den blåa färgen är något ljusare än Svärdsordens flaggblå.

Åtsida: porträtt av Karl XIV Johan med omskrift.

Frånsida: INGENIO ET FORTITUDINE - REGia ACADemia SCIENTiarum MILITarium SVECiae.
Översättning: Genom snille och tapperhet - Sveriges Kungl. Krigsvetenskapsakademi.

Ref: 1) Hildebrand II s. 363-365 Nr. 78. 2) Fäderneslandets Försvar - Kungl. Krigsvetenskapskademien 1796-1996 (jubileumsskrift), Medaljer jetonger och emblem, av Bengt Sjöberg, s. 391-397.

(RN)


 

Uppladdad: 2013-02-27 21:24:04, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-27 21:24:22, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2017-11-28 11:16:00Mikael Sundbom
Kopierar in texten som står på förstasidan på medalj.nu

"medalj.nu är ett initiativ till en heltäckande databas för samtliga ordnar, dekorationer, medaljer och utmärkelsetecken som kan bäras till uniform och till civil högtidsdräkt."

Denna utmärkelse är ej bärbar. Så det har inget att göra med FM:s bärandeordning att göra.
Jag anser att denna typen av "medalj" bör ligga i en annan kategori och inte bör blandas med bärbara medaljer.
2017-11-28 07:46:17Richard Nyström
Mikael Sundbom, tacksam du låter bli ändra dessa medaljer. Jag har kollat av med akademien att det är frågan om icke bärbar minnesmedalj. Den står också på släpspänne " EJ BÄRBAR". De har sin motsvarighet i de bärbara med band. OK?
2017-11-27 21:54:31.
Nja, den bör inte finnas under varken jetonger, plaketter eller bärbara medaljer. Det är inte en jetong eller plakett utan just en klassisk medalj.
2017-11-27 13:27:14Mikael Sundbom
Ej bärbar medalj bör flyttas till kategori Jetonger och plaketter.