I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

S:tOGM: Norrköpings kommuns S:t Olofsmedaljen i guld   Sverige

Instiftad år: 1943 Valör: Guld
Ytterligare information:
S:t Olofsmedaljen - instiftad 1943-12-02 i 8:e storleken - må för gagnelig gärning utdelas dels till anställda och förutvarande anställda i Norrköpings kommuns tjänst, dels ock till kommunala förtroendemän och förutvarande kommunala förtroendemän hos kommunen. Anställda och förtroendevalda i av Norrköpings kommun helägda bolag får omfattas av bestämmelserna om utdelning av S:t Olofsmedaljen under förutsättningar att bolagen är beredda att stå för sina respektive kostnader härför.

För att anställd eller förutvarande anställd skall erhålla medaljen kräves, att han innehaft väl
vitsordad tjänst hos kommunen i minst 25 år.

För att kommunal förtroendeman eller förutvarande förtroendeman skall erhålla medaljen kräves, att han innehaft förtroendeuppdrag hos kommunen i minst 20 år.

Medaljen utdelas enligt beslut av kommunstyrelsen.

Namnen å dem, som tilldelas medaljen och förklarat sig villiga mottaga densamma eller omförmäld minnesgåva, införes i en särskild liggare. Denna benämnes Norrköpings gyllene
bok.

Norrköpings stads förtjänstmedalj "S:t Olofsmedaljen" (S:tOGM) 1943-1971


 

Uppladdad: 2008-04-07 17:35:57, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2012-08-16 01:40:13, av: Richard Nyström.Medaljör

Uppladdad: 2012-12-21 10:42:25, av: Richard Nyström.Alternativ till medalj

Uppladdad: 2013-06-03 01:08:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-06-03 01:08:26, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-01-13 23:51:58, av: Richard Nyström.Miniatyr längst till vänster.

Uppladdad: 2015-08-18 02:24:15, av: Richard Nyström.Dam- och herrvariant

Uppladdad: 2017-01-07 14:07:04, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-01-07 14:07:44, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-07-02 12:33:18, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2018-06-26 21:52:18, av: Richard Nyström.Manschettknappar 18K

Uppladdad: 2018-09-02 20:33:07, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-07-25 11:04:20, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-08-15 10:08:32, av: Richard Nyström.Förstoring

Kommentarer: