I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ÖLjunbyMSM: Östra Ljungby kommuns minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 1973 Valör: Silver
Ytterligare information:
Producerad år 1973 då kommunen upphörde för att uppgå i Klippans kommun.

Administrativ historik (Wikipedia):

När 1862 års kommunalförordningar började gälla inrättades över hela landet cirka 2 400 landskommuner, de flesta bestående av en socken. Därutöver fanns 89 städer och 8 köpingar, som då blev egna kommuner.

Denna kommun bildades då i Östra Ljungby socken i Norra Åsbo härad i Skåne. Det särskiljande tillägget Östra fanns redan tidigt, till skillnad från många andra i sen tid tillkomna.

Vid kommunreformen 1952 bildade den storkommun genom sammanläggning med de tidigare kommunerna Källna och Össjö.

Östra Ljungby kommun upphörde i samband med den andra genomgripande kommunreformen, varvid området år 1974 delades och Östra Ljungby och Källna församlingar fördes till Klippans kommun och Össjö församling till Ängelholms kommun.

Kommunkoden 1952-1973 var 1139.


 

Uppladdad: 2018-06-27 14:36:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-06-27 14:36:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: